Klasse B
Kjøretime 720,-
Sikkerhetskontroll av bilen 720,-
Sikkerhetskurs på bane 3600,-
Sikkerhetskurs på vei 7920,-
Førerprøve i Kristiansand 2160,-
Førstehjelpskurs 700,-
Mørkekjøring 1650,-

Klasse BE
Kjøretime 750,-
Lastsikringskurs 1200,-
Førerprøve i Kristiansand 2000,-

Gebyrer og bøker
Baneleie SkanTraf (glattkjøring) 1100,-
Teoretisk prøve 620,-
Praktisk prøve kl. B 1070,-
Praktisk prøve kl. BE 910,-
Utstedelse av førerkort 290,-
Førerkortbilde 80,-
Klar Ferdig Kjør 400,-
Faktureringsgebyr 50,-


               Betaling kan skje med kort eller giro.
               Alt utestående hos oss må være betalt før førerprøve.


En kjøretime varer i 45 minutter, og går fra tiden du setter deg inn i bilen til du forlater den igjen. Dvs. at i timen er det medregnet planlegging av timen, tilbakemelding og bestilling av ny time. Vi henter og bringer i nærmiljøet, men noen ganger er det lurt å møtes andre steder for å utnytte tiden bedre med hensyn til hva det skal øves på.