Kilde: Vegvesen.no

Den 1. januar 2005 ble det innført nye regler for føreropplæringen.
Den nye opplæringen legger særlig vekt på å påvirke elevenes handlinger og atferd.
Føreropplæringen er delt opp i fire opplæringstrinn:
trinn

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle under 25 år som skal begynne å øvingskjøre.

Etter både andre og tredje trinn i opplæringen er det lagt inn obligatoriske veiledningstimer. Her skal lærer og elev ta stilling til om opplæringsmålene er nådd. Veiledningstimene skal bidra til at kvaliteten på og omfanget av øvingen øker, og at opplæringen blir mer strukturert og effektiv.

Ordningen med mulighet for privat øvingskjøring opprettholdes. Det er viktig å ta kontakt med en trafikkskole så tidlig som mulig slik at man sammen kan utarbeide et opplæringsløp tilpasset eleven og dens forutsetninger.

Læreplanene og forskriftene finner du ved å klikke her.